ΠΡΟΣ ΕΝΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» - ΝΟΜΟΣ 4622-19 - Εισηγητής: Παναγιώτης Καρκατσούλης, 08/11/2019

 Ο Δρ Παναγιώτης Καρκατσούλης - Πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (www.inerp.gr)  παρουσίασε μια κριτική αποτίμηση του νόμου 4622/19 με τον τρέχοντα τίτλο «επιτελικό κράτος». Επισημάνθηκαν και αξιολογήθηκαν οι αλλαγές που επιχειρούνται στην οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής κυβέρνησης. Ειδικότερη αναφορά έγινε στη νέα αυτοτελή υπηρεσία της «Προεδρίας της Κυβέρνησης», λόγω της κομβικής θέσης που καταλαμβάνει στο κυβερνητικό σχήμα. Αναλύθηκαν, επίσης, τα διαλαμβανόμενα περί της οργάνωσης των υπουργείων, των μεθόδων και των εργαλείων του μάνατζμεντ που θεσπίζονται, καθώς και οι αλλαγές που επέρχονται με τις «διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό». Η ομιλία ολοκληρώθηκε με μια κριτική αποτίμηση άλλων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που επιχειρήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής κυβέρνησης.

 

Παναγιώτης Καρκατσούλης

Παναγιώτης Καρκατσούλης

© 2019-2023 | Στέγη Μάρκου Δραγούμη | Designed by Web and Art Solutions